Als Nederland toegankelijker wil worden voor mensen met een beperking, zijn harde afspraken nodig

11 juni 2021 Door

Het is vijf jaar geleden dat Nederland zich aansloot bij het VN-verdrag Handicap. Dat stelt dat mensen met een beperking zelfstandig moeten kunnen meedoen als volwaardig lid van de samenleving. Een rapport van het SCP van afgelopen week liet zien dat het in Nederland nog lang niet zover is. Eerder, in 2019, rapporteerden samenwerkende belangenorganisaties dat de positie van mensen met een beperking sinds de ondertekening van het verdrag niet was verbeterd, maar verslechterd.