Na 15 jaar als ‘bedreigde diersoort’ is er nog geen ijsbeer minder, hoe kan dat?

Vijftien jaar geleden kwam de ijsbeer op de Rode Lijst voor bedreigde soorten terecht. Sindsdien is de populatie wereldwijd volgens officiële schattingen ongeveer gelijk gebleven. Zijn de meelijwekkende filmpjes overtrokken?