Wetenschappers komen met miljardenplan: verdeel grond tussen intensieve landbouw en natuurvriendelijke boeren

1 mei 2021 Door

Verdeel de landbouwgrond in Nederland tussen twee soorten boeren. Reserveer een deel van het vruchtbare land voor bedrijven die intensief produceren voor de wereldmarkt. Geef de rest van de grond aan boeren die natuurvriendelijke landbouw bedrijven, zonder inzet van pesticiden en kunstmest.