Toename besmettingen vooral bij jongeren, bijna 1 miljoen Nederlanders volledig ingeënt

21 april 2021 Door

De afgelopen week zijn bijna 54 duizend besmettingen gemeld, 5,3 procent meer dan de week daarvoor. Bij zestigers en zeventigers stabiliseert het aantal meldingen zich, bij 80-plussers zijn minder besmettingen gemeld. In de andere leeftijdsgroepen is een toename zichtbaar, vooral bij 30-minners. Doordat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn neemt het aandeel van jongeren ook in het ziekenhuis toe. Het RIVM meldt dat meer patiënten nu thuis kunnen blijven, de huisartsen hebben meer mogelijkheden om de zieken te behandelen.