Hoe Amazon schaamteloos een cameratas kopieert en hoe de originele maker daar creatief op reageert

3 april 2021 Door

Telkens als je denkt een vrij aardig beeld te hebben van hoe hufterig Amazon als bedrijf is, blijkt het nog nét een tandje erger te kunnen. The Wall Street Journal deed uit de doeken hoe Amazon op basis van verkoopdata goedlopende producten van externe verkopers selecteert en daar vrijwel letterlijke maar slechtere kopieën van maakt om vervolgens de originelen uit de markt te drukken. Ook door het account van de oorspronkelijke maker te blokkeren ‘wegens problemen met het intellectueel eigendom’.